x
 • rejestracja
  telefon +48 45 95 99 111
 • centrala
  +48 18 263 30 00
 • telefony alarmowe
  112, 999
 • Fundusze Europejskie
  WAŻNA INFORMACJA DLA PACJENTÓW- ZMIANA NUMERU DO REJESTRACJI PORADNI SPECJALISTYCZNYCH  +48 45 95 99 111
  > Jednostki > Centrum Zdrowia Psychicznego

  Centrum Zdrowia Psychicznego

  - Centrum Zdrowia Psychicznego

  Lokalizacja: BLOK H

  REJESTRACJA I GABINETY: II PIĘTRO (nad Powiatowym Urzędem Pracy), wejście wspólne z PUP

  Zapisy: w godzinach przyjęć osobiście lub telefonicznie

  Godziny Otwarcia: poniedziałek-piątek w godzinach 8.00-18.00


  Kontakt:

  Rejestracja tel.18 263 31 81,  kom. 690 536 719
  Gabinety lekarskie: 18 263 31 83, 18 263 31 85
  Sekretariat: 18 263 31 80

  Podmiotem leczniczym prowadzącym CZP jest Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu

  ul. Szpitalna 14
  34-400 Nowy Targ
  tel. 18 263 31 81
  email: centrum@pszs.eu

  TYP A CZP


  Osoba kierująca CZP

  Ewa Makieła - lekarz specjalista psychiatra


  Obszar działania CZP

  nowotarski i tatrzański


  Punkty Zgłoszeniowo-Koordynacyjne CZP

  Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu- Pawilon H, II piętro
  ul. Szpitalna 14
  34-400 Nowy Targ
  tel. 786 454 918
  email: pzk-nowytarg@pszs.eu


  Teren Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Rabce-Zdroju (budynek dawnej szkoły w IGiCHP)
  ul. Profesora Rudnika 3b
  34-700 Rabka- Zdrój
  tel. 690 536 719
  email: pzk-rabkazdroj@pszs.eu


  Teren Szpitala Powiatowego im. Dra Tytusa Chałubińskiego
  ul. Kamieniec 10
  34-500 Zakopane
  tel. 786 455 176
  email: pzk-zakopane@pszs.eu


  Miejsce udzielania pomocy doraźnej CZP

  Izba Przyjęć Psychiatryczna
  Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu
  BLOK D, II PIĘTRO
  ul. Szpitalna 14
  34-400 Nowy Targ
  tel. 18 263 3400
  email: centrum@pszs.eu


  Oddział szpitalny całodobowy CZP

  Oddział Psychiatrii z Pododdziałem Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych
  ul. Szpitalna 14
  34-400 Nowy Targ
  tel. 18 263 3405
  email: centrum@pszs.eu


  Oddział dzienny psychiatryczny w Nowym Targu

  Oddział Dzienny Psychiatrii
  ul. Szpitalna 14
  34-400 Nowy Targ
  tel. 18 26 331 92


  Oddział dzienny psychiatryczny w Rabce-Zdroju

  Oddział Dzienny Psychiatrii
  ul. Profesora Rudnika 3b
  34-700 Rabka- Zdrój
  tel. 786 454 924


  Oddział dzienny psychiatryczny w Zakopanem

  Oddział Dzienny Psychiatrii
  ul. Kamieniec 10
  34-500 Zakopane
  tel. 786 455 178


  Zespół Leczenia Środowiskowego

  Zespół Leczenia Środowiskowego
  ul. Szpitalna 14
  34-400 Nowy Targ
  tel. 18 163 37 06


  Podwykonawca

  Fundacja Wspierania Rozwoju Społecznego “Leonardo”
  ul. Szpitalna 14
  34-400 Nowy Targ


  Komórki organizacyjne objęte podwykonawstwem: Zespół Leczenia Środowiskowego
  tel. 574 766 693

  Da Vinci Sp. z o.o.
  ul. Ciągłówka 11
  34-500 Zakopane


  Komórki organizacyjne objęte podwykonawstwem: Zespół Leczenia Środowiskowego w Zakopanem
  tel. 512 455 403

  ul. Szpitalna 8
  34-400 Nowy Targ


  Komórki organizacyjne objęte podwykonawstwem: Zespół Leczenia Środowiskowego w Nowym Targu
  tel. 512 455 403


  Centrum Zdrowia Psychicznego dla dorosłych w Nowym Targu jest przeznaczone dla dorosłych mieszkańców powiatu nowotarskiego i tatrzańskiego. Jest miejscem, gdzie każda osoba w trakcie i po przebytym kryzysie psychicznym, jej rodzina i bliscy, mogą uzyskać wsparcie. 

  Leczenie


  Naszą pomoc oferujemy osobom, które:

  • doświadczają różnych trudności życiowych,

  • przeżywają długotrwały stres,

  • doświadczyły straty, np. śmierci bliskiej osoby, rozwodu, rozstania,

  • w przeszłości korzystały lub nadal korzystają ze wsparcia psychologicznego lub psychiatrycznego,

  W Centrum Zdrowia Psychicznego dla dorosłych w Nowym Targu czeka na Państwa, profesjonalny i otwarty zespół lekarzy, pielęgniarek, psychologów, terapeutów, asystentów zdrowienia. Każda osoba w kryzysie lub wychodząca z niego otrzymuje ”szytą na miarę”, kompleksową pomoc. Na spotkaniu pierwszego kontaktu określone zostają oczekiwania i potrzeby klienta oraz proponowana przez Centrum pomoc. Na spotkaniu tym wypełniane też są dokumenty niezbędne do korzystania z usług.

  Nasze zespoły leczenia środowiskowego docierają do klientów w miejscu zamieszkania.

  Świadczymy usługi medyczne:

  • porada pierwszego/wstępnego kontaktu,

  • porada lekarska,

  • porada psychologiczna,

  • sesja psychoterapii indywidualnej,

  • terapia grupowa w trakcie leczenia w oddziałach dziennych,

  • sesja wsparcia psychospołecznego,

  • Otwarty Dialog,

  • porada dla członków rodziny i sieci osobistej bez pacjenta,

  • pomoc pielęgniarska,

  • wsparcie przez asystenta zdrowienia,

  • zajęcia psychoedukacyjno-terapeutyczne (trening umiejętności społecznych, umiejętności metapoznawczych, trening interpersonalny, trening w zakresie samoobsługi i zaradności życiowej, trening kulinarny, zajęciowo-zadaniowy (porządkowy), trening aktywności zawodowej,

  • terapia zajęciowa (rysunek, malarstwo, ceramika, tkactwo, zajęcia muzyczne, filmoterapia, techniki komputerowe),

  • terapia ruchowa,

  • animacja/facylitacja grup samopomocowych,

  • praca z siecią instytucji -koordynacja działań międzyinstytucjonalnalnych.

  Świadczymy usługi społeczne:

  • uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, treningi funkcjonowania w codziennym życiu (trening higieny oraz dbałości o wygląd zewnętrzny, gospodarowania środkami finansowymi, kulinarny, trening umiejętności interpersonalnych, rozwiązywania problemów (w tym szukanie zdrowych sposobów radzenia sobie ze stresem), trening spędzania czasu wolnego, interwencje i pomoc w życiu w rodzinie)

  • kształtowanie odpowiednich postaw wobec osoby chorującej,

  • społeczność - integracja w grupie,

  • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,

  • wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia - doradztwo zawodowe,

  • pielęgnacja jako wspieranie procesu leczenia- pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych, uzgadnianie i pilnowanie wizyt lekarskich, badań diagnostycznych pomoc w wykupywaniu i zamawianiu leków w aptece, pilnowanie przyjmowania leków i obserwowanie ewentualnych skutków ubocznych ich stosowania, a także w utrzymaniu higieny,

  • konsultacje u pracownika socjalnego.

  Ponadto prowadzimy działania edukacyjno - profilaktyczne i promocji zdrowia psychicznego wśród lokalnej społeczności, uwzględniając potrzeby odbiorców
  z zakresu profilaktyki zdrowia psychicznego.

  Organizujemy spotkania z różnymi instytucjami w celu zwiększenia wiedzy i świadomości
  w zakresie zdrowia psychicznego, przeciwdziałając stygmatyzacji.

  Badania diagnostyczne
  Lokalizacja

  BLOK H
  szpital