x
 • rejestracja
  telefon +48 45 95 99 111
 • centrala
  +48 18 263 30 00
 • telefony alarmowe
  112, 999
 • Fundusze Europejskie
  WAŻNA INFORMACJA DLA PACJENTÓW- ZMIANA NUMERU DO REJESTRACJI PORADNI SPECJALISTYCZNYCH  +48 45 95 99 111
  > Nasz szpital > Realizowane projekty

  Realizowane projekty

  Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego polegająca na przebudowie i wyposażeniu SOR w Podhalańskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Nowym Targu

  Data2024-01-08

  DOTACJA CELOWA NA DOFINANSOWANIE PODMIOTÓW LECZNICZYCH W RAMACH PROGRAMU INWESTYCYJNEGO W ZAKRESIE ZADAŃ POLEGAJĄCYCH NA MODERNIZACJI, PRZEBUDOWIE LUB DOPOSAŻENIU SZPITALNYCH ODDZIAŁÓW RATUNKOWYCH (SOR) LUB PRACOWNI DIAGNOSTYCZNYCH WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z SOR W RAMACH SUBFUNDUSZU MODERNIZACJI PODMIOTÓW LECZNICZYCH WYODRĘBNIONEGO Z FUNDUSZU MEDYCZNEGO.

  > czytaj więcej

  Uruchomienie Oddziału Chemioterapii Dziennej w Podhalańskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Nowym Targu

  Data2024-01-08

  DOTACJA CELOWA NA DOFINANSOWANIE ZADANIA PN. ,,URUCHOMIENIE ODDZIAŁU CHEMIOTERAPII DZIENNEJ’’ W PODHALAŃSKIM SZPITALU SPECJALISTCZNYM IM. JANA PAWŁA II W NOWYM TARGU.

  > czytaj więcej

  Dofinansowanie zakupu mikroskopu operacyjnego dla potrzeb Oddziału Neurochirurgii Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu

  Data2024-01-08

  DOTACJA CELOWA NA DOFINANSOWANIE ZAKUPU MIKROSKOPU OPERACYJNEGO DLA POTRZEB ODDZIAŁU NEUROCHIRURGII PODHALAŃSKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. JANA PAWŁA II W NOWYM TARGU.

  > czytaj więcej

  Dofinansowanie zakupu sprzętu z dziedziny intensywnej terapii w 2023 r.

  Data2024-01-08

  DOFINANSOWANIE ZAKUPU SPRZĘTU Z DZIEDZINY INTENSYWNEJ TERAPII STOSOWANEGO W OPIECE NAD PACJENTAMI KARDIOLOGICZNYMI W 2023 ROKU.


  > czytaj więcej

  Dofinansowanie zakupu systemu holterowskiego pomiaru ciśnienia z akcesoriami w 2023 r.

  Data2024-01-08

  Dofinansowanie: Narodowy Program Chorób Układu Krążenia na lata 2022-2032 w zakresie dofinansowania zakupu systemu holterowskiego pomiaru ciśnienia z akcesoriami w 2023 r. w ramach działania pn. Modernizacja infrastruktury i doposażenie podmiotów leczniczych, poddziałanie 18.21, obszaru V. Inwestycje w system opieki kardiologicznej.

  > czytaj więcej

  Doposażenie Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego w urządzenia robotyczne do rehabilitacji pacjentów

  Data2024-01-08

  DOFINANSOWANIE ZADANIA POLEGAJĄCEGO NA WSPARCIU ROZWOJU INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ SŁUŻĄCYCH DO UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZAKRESIE DOPOSAŻENIA PODMIOTÓW LECZNICZYCH W URZĄDZENIA ROBOTYCZNE DO REHABILITACJI.

  > czytaj więcej

  Zakup nowego ambulansu typu B z napędem 4X4 dla Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu

  Data2024-01-08

  DOTACJA CELOWA ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA DZIAŁANIE BUDŻETU ZADANIOWEGO NR 20.2.1.2 DZIAŁALNOŚĆ ZESPOŁÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO ORAZ PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, REMONT I DOPOSAŻENIE SZPITALNYCH ODDZIAŁÓW RATUNKOWYCH, CENTRÓW URAZOWYCH ORAZ ZESPOŁÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO Z WYŁĄCZENIEM LOTNICZYCH ZESPOŁÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO.

  > czytaj więcej

  Zakup nowego ambulansu typu C dla potrzeb ratownictwa medycznego Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu

  Data2024-01-08

  DOTACJA CELOWA ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA DZIAŁANIE BUDŻETU ZADANIOWEGO NR 20.2.1.2 DZIAŁALNOŚĆ ZESPOŁÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO ORAZ PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, REMONT I DOPOSAŻENIE SZPITALNYCH ODDZIAŁÓW RATUNKOWYCH, CENTRÓW URAZOWYCH ORAZ ZESPOŁÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO Z WYŁĄCZENIEM LOTNICZYCH ZESPOŁÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO.

  > czytaj więcej