x
 • rejestracja
  telefon +48 45 95 99 111
 • centrala
  +48 18 263 30 00
 • telefony alarmowe
  112, 999
 • Fundusze Europejskie
  WAŻNA INFORMACJA DLA PACJENTÓW- ZMIANA NUMERU DO REJESTRACJI PORADNI SPECJALISTYCZNYCH  +48 45 95 99 111

  Dofinansowanie zakupu sprzętu z dziedziny intensywnej terapii w 2023 r.

  2024-01-08
  < wróć do aktualności

  DOFINANSOWANIE ZAKUPU SPRZĘTU Z DZIEDZINY INTENSYWNEJ TERAPII STOSOWANEGO W OPIECE NAD PACJENTAMI KARDIOLOGICZNYMI W 2023 ROKU.  Program: Narodowy Program Chorób Układu Krążenia na lata 2022-2032 w ramach działania pn. Modernizacja infrastruktury i doposażenie podmiotów leczniczych, poddziałanie 18.21, obszaru V. Inwestycje w system opieki kardiologicznej


  Zadanie pn.: „Dofinansowanie zakupu sprzętu z dziedziny intensywnej terapii w 2023”


  Całkowita wartość zadania: 1.915 920,00 PLN

  Dofinansowanie: 1.900.000,00 PLN

  Wkład własny: 15.920,00 PLN

  Data podpisania umowy o dofinansowanie: 09.11.2023 r.  Opis zadania: Zakup dwóch aparatów do znieczulania z kardiomonitorem z modułem gazowym, parownikiem z możliwością podłączenia butli O2 i N20, zestawem niezbędnych przewodów do gazów. Moduł gazowy, wbudowany moduł hemodynamiczny, moduł entropii, SPI: pomiar anelgezji, komplet akcesoriów wielorazowy.

  Zakup systemu monitorowania pacjentów składający się z centrali monitorującej oraz 15 kardiomonitorów z trendami graficznymi i tabelarycznymi, umożliwiającymi obliczenia kliniczne oraz zawierającymi wielkoparometrowy serwer pomiarowy.

  Zakup defibrylatora - urządzenie z pomiarami EKG, SpO2, stymulacja, kardiowersja, zintegrowane łyżki twarde dla dorosłych i dzieci. Łyżki twarde, kable do stymulacji, elektrody jednopacjentowe do stymulacji. Urządzenie do wspomagania kompresji klatki piersiowej zawierające plecak transportowy, przezierną deskę pod plecy, akumulator, zasilacz, pasy do zabezpieczenia rąk, podkładkę stabilizująca pod szyję.


  Okres realizacji: do 29.12.2023 r.