x
 • rejestracja
  telefon +48 45 95 99 111
 • centrala
  +48 18 263 30 00
 • telefony alarmowe
  112, 999
 • Fundusze Europejskie
  WAŻNA INFORMACJA DLA PACJENTÓW- ZMIANA NUMERU DO REJESTRACJI PORADNI SPECJALISTYCZNYCH  +48 45 95 99 111
  > Zamówienia publiczne > Przetargi rozstrzygnięte

  Przetargi rozstrzygnięte

  DZP-271-41/19

  Data2020-03-26

  Przetarg nieograniczony: dostawa odczynników i dzierżawa aparatów do badań laboratoryjnych, dostawa odczynników do diagnostyki metodą PCR i dzierżawa aparatów, dostawa odczynników laboratoryjnych – mikrobiologicznych, sprzęt do analizatora parametrów krytycznych ABL 90 Flex Plus oraz dostawa odczynników do koagulologii i dzierżawa sprzętu
  > czytaj więcej

  DZP-271-4/20

  Data2020-02-26

  Przetarg nieograniczony- dostawa oleju napędowego do karetek i agregatów prądotwórczych w ilości 80000 dm
  > czytaj więcej

  DZP-271-3/20

  Data2020-01-31

  Przetarg nieograniczony- dostawa sprzętu do Pracowni Endoskopii
  > czytaj więcej

  DZP-271-42/19

  Data2020-01-27

  Przetarg nieograniczony: dostawa materiałów opatrunkowych i szwów chirurgicznych
  > czytaj więcej

  DZP- 271-39/19

  Data2020-01-24

  Przetarg nieograniczony- dostawa płynów infuzyjnych, płynów do żywienia pozajelitowego i dojelitowego oraz metronidazolu do wlewów dożylnych
  > czytaj więcej

  DZP- 271-35/19

  Data2019-12-10

  Przetarg nieograniczony- dostawa środków czystości osobistej i ogólnoszpitalnej oraz dzierżawa dozowników
  > czytaj więcej

  DZP-271-32/19

  Data2019-11-20

  Przetarg nieograniczony- dostawa płynów dializacyjnych oraz materiałów jednorazowego użytku do prowadzenia zabiegów nerkozastępczych wraz z dzierżawą trzech nowych aparatów
  > czytaj więcej

  DZP-271-33/19

  Data2019-11-20

  Przetarg nieograniczony- dostawa odczynników i testów mikrobiologicznych wraz z dzierżawą aparatów
  > czytaj więcej

  DZP-271-36/19

  Data2019-10-14

  Usługa: odbiór, transport i utylizacja odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne o kodach: 180101, 180102, 180103, 180104, 180106, 180107, 180108, 180109, 180182 o łącznej ilości 203 000 kg wraz z użyczeniem 12 kontenerów
  > czytaj więcej

  DZP-271-34/19

  Data2019-10-08

  Przetarg nieograniczony- Dostawa ambulansu typu C z pełnym wyposażeniem z lawetą i noszami
  > czytaj więcej

  DZP-271-23/19

  Data2019-09-26

  Przetarg nieograniczony: usługa - odbiór, transport i utylizację odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne o kodach: 180101, 180102, 180103, 180104, 180106, 180107, 180108, 180109, 180182 o łącznej ilości 203 000 kg wraz z użyczeniem 12 kontenerów
  > czytaj więcej

  DZP-271-29/19

  Data2019-09-20

  Przetarg nieograniczony- Robota budowlana- Kontynuacja termomodernizacji budynków Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Pawła II Nowy Targ
  > czytaj więcej

  DZP-271-26/19

  Data2019-09-06

  Przetarg nieograniczony- dostawa sprzętu 1 x użytku do ultrasonografii wewnątrzwieńcowej oraz pomiaru cząstkowej rezerwy przepływu wieńcowego
  > czytaj więcej

  DZP-271-31/19

  Data2019-08-30

  Przetarg nieograniczony- robota budowlana - Modernizacja infrastruktury pomocniczej Szpitala - tlenownia (sprężarkownia) w ramach zadania numer 4 projektu pt: "Zapewnienie opieki koordynowanej w zakresie kardiologii w PSzS im. J. Pawła II dla mieszkańców subregionu Podhalańskiego.
  > czytaj więcej

  DZP-271-20/19

  Data2019-08-06

  Przetarg nieograniczony: dostawa pieluchomajtek i majtek chłonnych
  > czytaj więcej

  DZP-271-22/19

  Data2019-08-06

  Przetarg nieograniczony: usługa serwisowania samochodów sanitarnych szpitala marki Mercedes, Volkswagen i Renault
  > czytaj więcej

  DZP-271-24/19

  Data2019-07-26

  Przetarg nieograniczony- modernizacja systemu wentylacji mechanicznej polegająca na wymianie central wentylacyjnych obsługujących pomieszczenia sal operacyjnych oraz montaż urządzeń pomiarowych.
  > czytaj więcej

  DZP-271-19/19

  Data2019-06-18

  Zamówienie na usługi społeczne- przygotowanie, dystrybucja posiłków do łóżka pacjenta wraz z dzierżawą pomieszczeń kuchennych z wyposażaniem oraz terenem pod zbiornik gazu płynnego
  > czytaj więcej

  DZP-271-18/19

  Data2019-06-17

  Przetarg nieograniczony: usługa serwisowania samochodów sanitarnych szpitala marki Mercedes, Volkswagen i Renault
  > czytaj więcej

  DZP-271-9/19

  Data2019-06-12

  Przetarg nieograniczony- dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego
  > czytaj więcej

  DZP-271-12/19

  Data2019-06-12

  Przetarg nieograniczony- usługa pranie bielizny ogólnoszpitalnej
  > czytaj więcej

  DZP-271-11/19

  Data2019-05-17

  Przetarg nieograniczony: dostawa środków dezynfekcyjnych
  > czytaj więcej

  DZP-271-13/19

  Data2019-05-14

  Zamówienie na usługi społeczne: przygotowanie, dystrybucja posiłków do łóżka pacjenta wraz z dzierżawą pomieszczeń kuchennych z wyposażeniem oraz terenem pod zbiornik gazu płynnego
  > czytaj więcej

  DZP-271-16/19

  Data2019-04-25

  Przetarg nieograniczony- Modernizacja infrastruktury pomocniczej Szpitala- agregatownia i tlenownia (sprężarkownia) w ramach zadania 3 i 4 projektu pt: Zapewnienie opieki koordynowanej w zakresie kardiologii PSzS w Nowym Targu dla mieszkańców subregionu Podhalańskiego
  > czytaj więcej

  DZP-271-8/19

  Data2019-03-22

  Przetarg nieograniczony- Roboty budowlane polegające na zaprojektowaniu, wykonaniu i podłączeniu do sieci fotowoltaicznych rozmieszczonych na dachach budynków i gruntach Szpitala Specjalistycznego im. J. Pawła II w Nowym Targu
  > czytaj więcej

  DZP-271-7/19

  Data2019-03-20

  Przetarg nieograniczony: dostawa podłóż i odczynników diagnostycznych wraz z dzierżawą aparatów
  > czytaj więcej

  DL-271-33/18

  Data2019-02-22

  Przetarg nieograniczony- dostawa zestawu do badań endoskopowych
  > czytaj więcej

  DL-271-5/19

  Data2019-02-22

  Przetarg nieograniczony: dostawa ultradźwiękowego aspiratora tkanek
  > czytaj więcej

  DL-271-36/18

  Data2019-02-18

  Przetarg nieograniczony- Pogwarancyjna obsługa serwisowa Rezonansu Magnetycznego Magnetom Essenza, Tomografu Komputerowego Somatom Emotion 16 oraz dwóch stacji roboczych Syngo MM Workplc
  > czytaj więcej

  DL-271-3/19

  Data2019-01-29

  Przetarg nieograniczony: dostawa materiałów biurowych, tonerów
  > czytaj więcej