x
 • rejestracja
  telefon +48 45 95 99 111
 • centrala
  +48 18 263 30 00
 • telefony alarmowe
  112, 999
 • Fundusze Europejskie
  WAŻNA INFORMACJA DLA PACJENTÓW- ZMIANA NUMERU DO REJESTRACJI PORADNI SPECJALISTYCZNYCH  +48 45 95 99 111
  > Jednostki> Zespół Laboratoriów Badawczych > Laboratorium Higieny Komunalnej

  Laboratorium Higieny Komunalnej

  wykonuje badania jakości wody:

  • do spożycia przez ludzi,
  • basenowej,
  • w kąpieliskach i miejscach do kąpieli


  Badanie obejmuje:

  • pobranie próbki wody przez uprawnionego próbkobiorcę
  • transport próbki do laboratorium
  • badanie w akredytowanym laboratorium
  • opracowanie sprawozdania z badań


  Przyjęcie zlecenia na badanie wody:

  • telefonicznie: 18266 35 32 lub 604 565 102, 786 818 648

  • e-mailem: lab_nowytarg@pszs.eu; badaniewody@pszs.eu
  • osobiście w siedzibie ZLB  Odbiór sprawozdań z badań:

  od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 14.30 lub wysłanie pocztą po wpłacie należności za badanie w kasie ZLB lub na konto PSzS


  Przyjęcie próbek do badań od klientów badających wodę na potrzeby własne: od poniedziałku do czwartku w godz. 8.00 - 13.00.