x
 • rejestracja
  telefon +48 45 95 99 111
 • centrala
  +48 18 263 30 00
 • telefony alarmowe
  112, 999
 • Fundusze Europejskie
  WAŻNA INFORMACJA DLA PACJENTÓW- ZMIANA NUMERU DO REJESTRACJI PORADNI SPECJALISTYCZNYCH  +48 45 95 99 111

  Fundusze Europejskie

  Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

  2021-05-31
  Projekt: W ramach projektu współfinansowanego z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na podstawie umowy dotacji 3/2021 pn. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, przebudowa i nadbudowa SOR i OIOM, zakup wyposażenia w Podhalańskim Szpitalu Specjalistycznym im. JP II w Nowym Targu. Zadanie obejmuje: zmianę układu istniejących pomieszczeń, rozbudowę o dodatkowe pomieszczenia strefy izolacji pacjenta, modernizację SOR i OIOM.
  współfinansowany z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
  Wartość zadania: : 1 000 045,21z ł
  Cel: Przedmiotem projektu jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z przebudową i nadbudową Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z zakupem wyposażenia. Zadanie obejmuje zmianę układu pomieszczeń oraz rozbudowę o dodatkowe pomieszczenia strefy izolacji pacjenta z podejrzeniem chorób zakaźnych. Dodatkowa strefa izolacji , będzie ponadstandardowym rozwiązaniem, które w przyszłości pomoże w obsłudze pacjentów z podejrzeniem chorób zakaźnych np. COVID-19. Inwestycja zlokalizowana na terenie Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu, dz.ew. nr 19634 i 19632/1. Zgodnie z harmonogramem, w ramach przekazanych środków został zakupiony sprzęt medyczny na oddział SOR i OIOM.
  Okres realizacji: 31.05.2021-23.12.2021
  > czytaj więcej
  Zwiększenie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami budynku Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu.

  Zwiększenie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami budynku Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu.

  2021-05-24
  Projekt: Zwiększenie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami budynku nowotarskiego szpitala poprzez realizację inwestycji pn. rozbiórka istniejących oraz budowa nowych zadaszeń, schodów i pochylni zewnętrznych przy wejściach do pawilonu „D” Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu.
  Cel:W ramach projektu planowane jest wykonanie przebudowy wejścia głównego do budynku szpitala. W ramach prac budowalnych zaplanowano prace rozbiórkowe wejścia głównego istniejącej nienormatywnej pochylni i schodów oraz budowę nowych zadaszonych schodów wraz z holem, do którego będzie prowadziła również pochylnia. Zaplanowano montaż drzwi wejściowych rozsuwanych z pochylni do holu. Zadanie obejmuje również przebudowę istniejącej sieci wodociągowej biegnącej w obecnej chwili pod schodami, zmianę lokalizacji hydrantu kolidującego z planowaną inwestycją oraz modernizację wewnętrznej instalacji elektrycznej w zakresie oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego wejścia oraz automatyki drzwi wejściowych. W ramach projektu zaplanowano również przebudowę oddzielnego wejścia nieposiadającego pochylni dla osób z niepełnosprawnościami prowadzącego do Pracowni Rezonansu Magnetycznego. Zaplanowane prace budowalne obejmują rozbiórkę istniejących schodów wejściowych oraz budowę nowych schodów wraz z pochylnią.
  Wartość zadania: 1 040 865,41 zł
  Okres realizacji zadania: 01.02.2021- 06.12.2021
  > czytaj więcej