x
 • rejestracja
  telefon +48 45 95 99 111
 • centrala
  +48 18 263 30 00
 • telefony alarmowe
  112, 999
 • Fundusze Europejskie
  WAŻNA INFORMACJA DLA PACJENTÓW- ZMIANA NUMERU DO REJESTRACJI PORADNI SPECJALISTYCZNYCH  +48 45 95 99 111

  Zakup ambulansu, środków ochrony indywidualnej oraz środków do dezynfekcji dla Zespołów Ratownictwa Medycznego w Podhalańskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Nowym Targu.

  2021-04-30
  < wróć do aktualności
  Projekt: Zakup ambulansu, środków ochrony indywidualnej oraz środków do dezynfekcji dla Zespołów Ratownictwa Medycznego w Podhalańskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Nowym Targu.
  współfinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020.

  Wartość zadania: 520 000,00 zł

  Cel: Celem projektu jest wsparcie podmiotu w związku z realizacją działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem „COVID-19” oraz innych chorób zakaźnych w tym poprawa infrastruktury sprzętowej podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego lub transportu sanitarnego posiadającego w swej strukturze Zespoły Ratownictwa Medycznego, a także zakup środków ochrony indywidualnej dla Zespołów Ratownictwa Medycznego oraz środków do dezynfekcji.

  Okres realizacji: 01.03.2021-31.10.2021

  Projekt: Zakup ambulansu, środków ochrony indywidualnej oraz środków do dezynfekcji dla Zespołów Ratownictwa Medycznego  w Podhalańskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Nowym Targu. współfinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020.   Wartość zadania: 520 000,00 zł   Cel: Celem projektu jest wsparcie podmiotu w związku z realizacją działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem  „COVID-19” oraz innych chorób zakaźnych w tym poprawa infrastruktury sprzętowej podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego lub transportu sanitarnego posiadającego w swej strukturze Zespoły Ratownictwa Medycznego, a także zakup środków ochrony indywidualnej dla Zespołów Ratownictwa Medycznego oraz środków do dezynfekcji.   Okres realizacji: 01.03.2021-31.10.2021