x
 • rejestracja
  telefon +48 45 95 99 111
 • centrala
  +48 18 263 30 00
 • telefony alarmowe
  112, 999
 • Fundusze Europejskie
  WAŻNA INFORMACJA DLA PACJENTÓW- ZMIANA NUMERU DO REJESTRACJI PORADNI SPECJALISTYCZNYCH  +48 45 95 99 111

  Zakup aparatury i sprzętu medycznego - w związku z Covid 19, w ramach dofinansowania z Funduszu Przeciwdziałania COVID-1

  2022-04-26
  < wróć do aktualności
  Zakup aparatury i sprzętu medycznego - w związku z Covid 19, w ramach dofinansowania z Funduszu Przeciwdziałania COVID-1
  Program: Rządowy Fundusz Przeciwdziałania Covid-19
  Zadanie pn.: „ Zakup aparatury i sprzętu medycznego – Aparat RTG z ramieniem C, aparat USG, aparat do znieczulenia”

  Zakup aparatury i sprzętu medycznego - w związku z Covid 19, w ramach dofinansowania z Funduszu Przeciwdziałania COVID-1 Program: Rządowy Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 Zadanie pn.:„ Zakup aparatury i sprzętu medycznego – Aparat RTG z ramieniem C, aparat USG, aparat do znieczulenia” Dofinansowanie zFunduszu Przeciwdziałania Covid- 19: 1 100 000 zł Całkowita wartość zadania: 1 100 000 zł Zadanie obejmować będzie doposażenie placówki w sprzęt i medyczny niezbędny do walki z epidemią i jej skutkami.
  Zakupione urządzenia będą służyć do zwalczania skutków zarażenia wirusem Sars-Cov-19 pacjentów a po ustąpieniu stanu epidemii będą wykorzystywane również w procesie leczenia podczas bieżącej pracy szpitala. Zwiększenie liczby sprzętu, pozwalającego na zachowanie bezpieczeństwa pacjentom pozwoli na realizację podstawowego celu działalności Szpitala.