Telefon alarmowy 999
ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ, Centrala Telefoniczna +48 18 263 30 00

Zespół Laboratoriów Badawczych

LOKALIZACJA:UL. JANA KAZIMIERZA 6, NOWY TARG

KONTAKT:

18 266 35 32

18 266 35 32 wew. 222 - Laboratorium Bakteriologiczne

18 266 35 32 wew. 126 lub 604565102 - Laboratorium Higieny Komunalnej

18 266 35 32 wew. 223 - Laboratorium Higieny Pracy

e-mail: lab_nowytarg@pszs.eu

 

Renata Sienicka-Moubray

Kierownik Zespołu Laboratoriów Badawczych 

PODHALAŃSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

im. Jana Pawła II w Nowym Targu

Zespół Laboratoriów Badawczych

34-400 Nowy Targ, ul. Jana Kazimierza 6

 

Zespół Laboratoriów Badawczych jest jednostką badawczą wchodzącą w skład Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego posiadającą od 2005 roku akredytację Polskiego Centrum Akredytacji. 

Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 595 potwierdza spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025, zachowanie bezstronności, niezależności i jakości oraz posiadanie kompetencji technicznych do wykonywania badań.

 (ZOBACZ).

Laboratorium podpisało umowę sublicencyjną, na mocy, której jest uznanym laboratorium międzynarodowym i ma uprawnienia do stosowania połączonego znaku PCA/ILAC-MRA.

Laboratorium posiada decyzję Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Krakowie o zatwierdzeniu systemu jakości wykonywanych badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Kompetencje Laboratorium potwierdzane są poprzez uczestnictwo w krajowych  

i międzynarodowych badaniach biegłości i porównaniach międzylaboratoryjnych.


ZLB wykonuje badania na zlecenie osób prawnych lub fizycznych. 

Opłaty za badania pobierane są według obowiązującego cennika (zakładka szpital/cennik).


 
   
 

 

Laboratorium Bakteriologiczne

wykonuje badania:

 • kału w kierunku pałeczek jelitowych z rodzaju Salmonella, Shigella
 
 

WYDAWANIE POJEMNIKÓW NA PRÓBKI: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.00

PUNKT PRZYJĘĆ PRÓBEK CZYNNY: od poniedziałku do czwartku w godz. 8.00-11.00

ODBIÓR WYNIKÓW: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 14.30

 

 

Dokumenty do pobrania:
 

Laboratorium Higieny Komunalnej

wykonuje badania jakości wody:

 • do spożycia przez ludzi,
 • basenowej,
 • w kąpieliskach i miejscach do kąpieli.

Badanie obejmuje:

 • pobranie próbki wody przez uprawnionego próbkobiorcę,
 • transport próbki do laboratorium,
 • badanie w akredytowanym laboratorium,
 • opracowanie sprawozdania z badań.
 

PRZYJĘCIE ZLECENIA NA BADANIE WODY:

 • telefonicznie: 18266 35 32 wew. 126 lub 604565102,
 • osobiście w siedzibie Laboratorium: Nowy Targ, ul. Jana Kazimierza 6.


ODBIÓR SPRAWOZDANIA Z BADAŃ:od poniedziałku do piątku w godz. 800- 1430

lub wysłanie pocztą po wpłacie należności za badanie w kasie ZLB lub na konto PSzSDokumenty do pobrania:
1. Zakres badań LHK.

Laboratorium Higieny Pracy

wykonuje badania:

 • hałasu w środowisku pracy,
 • powietrza w środowisku pracy.

 

 

PRZYJĘCIE ZLECENIA NA BADANIA ŚRODOWISKA PRACY:

 • telefonicznie: 18266 35 32 wew. 224,
 • e-mailem: badania@pszs.eu
 • osobiście w siedzibie Laboratorium: Nowy Targ, ul. Jana Kazimierza 6
 
 

 
Dokumenty do pobrania:

Państwowe Ratownictwo Medyczne Fundusze europejskie Zintegrowany Informator Pacjenta Dla pacjentów Elektroniczna rejestracja Dokumenty do pobrania Lista oddziałów Lista poradni Galeria zdjęć