Telefon alarmowy 999
ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ, Centrala Telefoniczna +48 18 263 30 00

Pielęgniarka - Oddział Medycyny Paliatywnej

Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II

ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ

zatrudni pielęgniarkę do pracy w:

Oddziale Medycyny Paliatywnej.

 

 

Miejsce pracy: Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu.

 

 

Wymagane dokumenty:

 

  • CV i list motywacyjny;
  • kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, w tym PWZ na terenie RP
  • kopie świadectw pracy
  • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności
  • mile widziane doświadczenie w pracy w Hospicjum Stacjonarnym/Oddziale Medycyny Paliatywnej oraz ukończony kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej.

 

 

Aplikacje prosimy przesyłać na adres:

sekretariat@pszs.eu

faxem: (18) 263 3950 lub listownie na adres:

Podhalański Szpital Specjalistyczny

ul. Szpitalna 14

34-400 Nowy Targ

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Dziale Kadrowo-Płacowym pod nr tel. 182633030

 

Zgodnie z artykułem 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu z siedzibą 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14, Numer księgi rejestrowej 000000006068,NIP: 735-21-78-657, REGON: 000308324, KRS: 0000002479, tel.: 18/263-30-00, fax. 18/263-39-50, e-mail:sekretariat@pszs.euwww.pszs.eu.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych– e-mail:iod@pszs.eu

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.

3. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

4. Odbiorcami danych osobowych będą:

a.podmioty prowadzące obsługę informatyczną;

b.podmioty, którym przekazuje się dokumentację dla celów niszczenia.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat.

7. Posiada Pani/Pan prawo do:

a.żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

b.wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

c.przenoszenia danych;

d.cofnięcia zgody w dowolnym momencie;

e.wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Podanie danych w zakresie wymaganym przepisami prawnymi jest obligatoryjne, a w pozostałym zakresie dobrowolne.

9. Administrator nie będzie stosował wobec Pani/Pana zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

W aplikacji należy zawrzeć następująca klauzulę:

„Zgodnie z artykułem 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.”

W przypadku braku powyższej klauzuli nie będziemy mogli rozpatrzyć Pani/Pana aplikacji, a dokumenty aplikacyjne zostaną zniszczone.

Państwowe Ratownictwo Medyczne Fundusze europejskie Zintegrowany Informator Pacjenta Dla pacjentów Elektroniczna rejestracja Dokumenty do pobrania Lista oddziałów Lista poradni Galeria zdjęć