x
 • rejestracja
  telefon +48 45 95 99 111
 • centrala
  +48 18 263 30 00
 • telefony alarmowe
  112, 999
 • Fundusze Europejskie
  WAŻNA INFORMACJA DLA PACJENTÓW- ZMIANA NUMERU DO REJESTRACJI PORADNI SPECJALISTYCZNYCH  +48 45 95 99 111

  Lekarz specjalista do pracy w Oddziale Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Reumatologii

  2023-11-22
  < wróć do aktualności

  Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu poszukuje lekarza specjalisty do pracy w Oddziale Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Reumatologii.  Oferujemy atrakcyjne warunki zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej.


  Zainteresowane osoby, prosimy o przesłanie CV na adres: sekretariat@pszs.eu - w tytule wiadomości proszę wpisać rekrutacja Oddział Chorób Wewnętrznych.

  W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem tel. 18 26 330 10.


  Zgodnie z artykułem 13. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż:


  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu z siedzibą 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14, Numer księgi rejestrowej 000000006068,NIP: 735-21-78-657, REGON: 000308324, KRS: 0000002479, tel.: 18/263-30-00, fax. 18/263-39-50, e-mail: sekretariat@pszs.eu, www.pszs.eu. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – e-mail: iod@pszs.eu

  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.

  3. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

  4. Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty prowadzące obsługę informatyczną; podmioty, którym przekazuje się dokumentację dla celów niszczenia.

  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat.

  7. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych cofnięcia zgody w dowolnym momencie, wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  8. Podanie danych w zakresie wymaganym przepisami prawnymi jest obligatoryjne, a w pozostałym zakresie dobrowolne.

  9. Administrator nie będzie stosował wobec Pani/Pana zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. W aplikacji należy zawrzeć następująca klauzulę: „Zgodnie z artykułem 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.” W przypadku braku powyższej klauzuli nie będziemy mogli rozpatrzyć Pani/Pana aplikacji, a dokumenty aplikacyjne zostaną zniszczone.