x
 • rejestracja
  telefon +48 45 95 99 111
 • centrala
  +48 18 263 30 00
 • telefony alarmowe
  112, 999
 • Fundusze Europejskie
  WAŻNA INFORMACJA DLA PACJENTÓW- ZMIANA NUMERU DO REJESTRACJI PORADNI SPECJALISTYCZNYCH  +48 45 95 99 111

  Szpital w Nowym Targu otrzymał certyfikat za przestrzeganie standardów bezpieczeństwa

  2023-11-03
  < wróć do aktualności

  Rada Ekspertów Koalicji na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali wyłoniła zwycięzców w II edycji programu certyfikacji szpitali. Aż 108 szpitali z całej Polski zostało nagrodzonych certyfikatem za przestrzeganie standardów bezpieczeństwa oraz za działania na rzecz popularyzacji praktyk zapewniających bezpieczne środowisko pracy zarówno dla personelu medycznego, jak i pacjentów. Wśród wyróżnionych jest Podhalański Szpital Specjalistyczny w Nowym Targu. 


  W tegorocznej edycji certyfikacji szpitali wzięło udział 112 placówek, z których 108 otrzymało certyfikat „Bezpieczny szpital to bezpieczny pacjent”. Każda certyfikowana placówka musiała spełnić kryteria określone przez Radę Ekspertów oraz podpisać deklarację „Bezpieczny szpital to bezpieczny pacjent”, zobowiązując się do przestrzegania 11 zasad, mających zapewnić bezpieczne środowisko pracy dla personelu medycznego.


  Deklaracja zawiera zobowiązania szpitali m.in. do posiadania procedur podawania leków niebezpiecznych, rzetelnej oceny ryzyka wystąpienia ekspozycji zawodowej i jej zapobiegania, prowadzenia cyklicznych szkoleń dla personelu medycznego, jak również prowadzenia rejestru zranień i zakłuć, stosowania i korzystania z bezpiecznego sprzętu medycznego.


  Otrzymanie certyfikatu Bezpieczny szpital to bezpieczny pacjent" potwierdza, że dany szpital stosuje się do najważniejszych zasad i standardów bezpieczeństwa. Z pewnością przekłada się to również na bezpieczeństwo pacjentów podczas ich pobytu w polskich szpitalach. Cieszy nas, że w tym roku otrzymaliśmy rekordową liczbę zgłoszeń i certyfikowaliśmy dwa razy więcej placówek. Wierzymy, że w 3. edycji certyfikacji będzie ich jeszcze więcej. Pamiętajmy, bezpieczny szpital to bezpieczny pacjent – komentuje dr n. med. i n. o zdr. Paweł Witt, przewodniczący Rady Ekspertów Koalicji na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali.


  Niemal wszystkie zgłoszone placówki medyczne, bo aż 96%, pomyślnie przeszły proces certyfikacji. Ten wynik świadczy o tym, że dyrektorzy szpitali, którzy zgłosili swoje podmioty do oceny, dbają o bezpieczeństwo zarówno personelu medycznego, jak i pacjentów, spełniając przy tym standardy wyznaczone przez Radę Ekspertów. 


  Punktem kulminacyjnym II edycji certyfikacji będzie debata z udziałem ekspertów, w ramach której omówione zostaną najważniejsze wnioski z tegorocznej certyfikacji oraz ogłoszony zostanie raport diagnozujący aktualny poziom bezpieczeństwa polskich placówek medycznych.


  Każda edycja certyfikacji szpitali dostarcza bardzo cennych danych dotyczących aktualnego poziomu bezpieczeństwa polskich placówek medycznych, które znajdują się również w raporcie „Bezpieczny szpital to bezpieczny pacjent”.


  W tym roku podsumowanie II edycji certyfikacji szpitali odbędzie się w ramach debaty „Bezpieczeństwo i jakość w polskich szpitalach – czy sprostamy wyzwaniom współczesnej medycyny?” Debata będzie miała formę online i odbędzie się 10 listopada 2023 roku, a wezmą w niej udział Eksperci Koalicji na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali: dr n. med. i n. o zdr. Paweł Witt - przewodniczący Rady Ekspertów Koalicji na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali, mgr Mariola Łodzińska - prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, dr n. o zdr. Maria Kołatek - prezes Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych, oraz dr n. med. Anna Szczypta - krajowa konsultant w dz. Pielęgniarstwa Epidemiologicznego.


  Koalicja na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali nadal chce działać na rzecz bezpieczeństwa i jakości w polskich szpitalach. Kolejna edycja certyfikacji „Bezpieczny szpital to bezpieczny pacjent” ruszy w przyszłym roku.


  Pełna lista placówek, które otrzymały certyfikat, dostępna jest na stronie https://deklaracja-bezpiecznyszpital.pl/


  Koalicja na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali została zawiązana w 2021 roku, a głównym jej celem jest zwiększanie bezpieczeństwa pracowników ochrony zdrowia w miejscu pracy, m.in. poprzez promowanie i zachęcanie szpitali do korzystania z bezpiecznego sprzętu medycznego. Głównym projektem Koalicji jest program „Bezpieczny szpital to bezpieczny pacjent”, do którego przyłączają się placówki medyczne, przestrzegające zaleceń w niej zawartych.


  Patronat nad projektem objęli: Narodowy Fundusz Zdrowia, Rzecznik Praw Pacjenta, Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych, Polska Federacja Szpitali, Naczelna Izba Lekarska, Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Epidemiologicznych, Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki, Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, Polski Klub Dostępu Naczyniowego, Stowarzyszenie Higieny Lecznictwa, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych, Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, Naczelna Izba Aptekarska, Europejskie Stowarzyszenie Czyste Leczenie, Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich, Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych, Polskie Towarzystwo Mikrobiologów, Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie, Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy, Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej oraz Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Infuzyjnego.


  Skład Rady Ekspertów Koalicji na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali: dr n. med. i n. o zdr. Paweł Witt, prof. dr hab. n. med. Wojciech Zegarski, prof. dr hab. n. med. Tomasz Banasiewicz, prof. nadzw. Jarosław J. Fedorowski, dr n. med. Klaudiusz Komor, dr n. med. Anna Szczypta, dr n. o zdr. Maria Kołatek, dr n. med. Mirosława Malara, mgr Zofia Małas, mgr Mariola Łodzińska, mgr Maciej Latos, mgr Marzena Janowska, dr n. farm. Krystyna Chmal-Jagiełło, mgr farm. Marcin Bochniarz, dr n. ekon. Anna Gawrońska, mgr Jerzy Ostrouch, mgr Magdalena Ryznar-Zaręba, mgr Jolanta Korczyńska, mgr Marcin Bicz.