x
 • rejestracja
  telefon +48 45 95 99 111
 • centrala
  +48 18 263 30 00
 • telefony alarmowe
  112, 999
 • Fundusze Europejskie
  WAŻNA INFORMACJA DLA PACJENTÓW- ZMIANA NUMERU DO REJESTRACJI PORADNI SPECJALISTYCZNYCH  +48 45 95 99 111
  > Jednostki > Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego

  Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego

  Lokalizacja: BLOK H

  REJESTRACJA I GABINETY: II PIĘTRO (nad Powiatowym Urzędem Pracy), wejście wspólne z PUP
  KLUB SAMOPOMOCY: BLOK H –przyziemie, wejście od strony Poradni Chorób Płuc

  Zapisy: w godzinach przyjęć osobiście lub telefonicznie

  NIE WYMAGANE skierowanie wydane przez lekarza ubezpieczenia społecznego

  Godziny Otwarcia: poniedziałek-piątek w godzinach 8.00-20.00

  Kontakt: 
  Rejestracja tel.18 263 31 81,  kom. 690 536 719
  Gabinety lekarskie: 18 263 31 83, 18 263 31 85
  Zespoły Mobilne: 18 263 31 90           
  Klub Samopomocy: 18 263 31 89
  Sekretariat: 18 263 31 80

  INFOLINIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO czynna 24 godziny 7 dni w tygodniu: 503 735 969

  Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego w Nowym Targu zostało utworzone przez Podhalański Szpital Specjalistyczny w Nowym Targu, we współpracy z Fundacją Wspierania Rozwoju Społecznego „Leonardo”, w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego- Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 pn.„Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę- PROJEKT ZINTEGROWANY. Obszar testowania: powiat nowotarski”.

  LECZENIE

  Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dorosłych w Nowym Targu jest przeznaczone dla dorosłych mieszkańców powiatu nowotarskiego. Jest miejscem, gdzie każda osoba w trakcie i po przebytym kryzysie psychicznym, jej rodzina i bliscy, mogą uzyskać wsparcie. 

  Naszą pomoc oferujemy osobom, które:

  ·         doświadczają różnych trudności życiowych,

  ·         przeżywają długotrwały stres,

  ·         doświadczyły straty, np. śmierci bliskiej osoby, rozwodu, rozstania,

  ·         w przeszłości korzystały lub nadal korzystają ze wsparcia psychologicznego lub psychiatrycznego,

  W Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego dla dorosłych w Nowym Targu czeka na Państwa, profesjonalny  i otwarty zespół lekarzy, pielęgniarek, psychologów, terapeutów, asystentów zdrowienia. Każda osoba w kryzysie lub wychodząca z niego otrzymuje ”szytą na miarę”, kompleksową pomoc. Na spotkaniu pierwszego kontaktu określone zostają oczekiwania i potrzeby klienta oraz proponowana przez Centrum pomoc. Na spotkaniu tym wypełniane też są dokumenty niezbędne do korzystania z usług w ramach projektu.

  Następnie przygotowywany jest indywidualny plan zdrowienia klienta, w którym określa się cele i planowane sposoby ich osiągnięcia.  Nasze zespoły mobilne, kiedy tylko to potrzebne, docierają do klientów w miejscu zamieszkania. Dla osób potrzebujących i zakwalifikowanych udzielana jest pomoc mieszkaniowa.

  Świadczymy usługi medyczne:

  ·         porada pierwszego/wstępnego kontaktu,

  ·         porada lekarska,

  ·         porada psychologiczna,

  ·         badanie testem psychologicznym,

  ·         sesja psychoterapii indywidualnej, grupowej,

  ·         sesja wsparcia psychospołecznego,

  ·         Otwarty Dialog,

  ·         porada dla członków rodziny i sieci osobistej bez pacjenta,

  ·         pomoc pielęgniarska, pomoc ratownika medycznego,

  ·         noclegowe miejsca interwencyjne

  ·         wsparcie przez asystenta zdrowienia,

  ·         zajęcia psychoedukacyjno-terapeutyczne (trening umiejętności społecznych, umiejętności metapoznawczych, trening interpersonalny, trening w zakresie samoobsługi i zaradności życiowej, trening kulinarny, zajęciowo-zadaniowy (porządkowy), trening aktywności zawodowej,

  ·         terapia zajęciowa (rysunek,malarstwo, ceramika, tkactwo, zajęcia muzyczne, filmoterapia, techniki komputerowe),

  ·         terapia ruchowa,

  ·         zebranie społeczności,

  ·         animacja/facylitacja grup samopomocowych,

  ·         wyjazdowy program terapeutyczny,

  ·         praca z siecią instytucji -koordynacja działań międzyinstytucjonalnalnych,

  Świadczymy usługi społeczne:

  ·         uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, treningi funkcjonowania w codziennym życiu (trening higieny oraz dbałości o wygląd zewnętrzny, gospodarowania środkami finansowymi, kulinarny, trening umiejętności interpersonalnych, rozwiązywania problemów (w tym szukanie zdrowych sposobów radzenia sobie ze stresem), trening spędzania czasu wolnego, interwencje i pomoc w życiu w rodzinie)

  ·         kształtowanie odpowiednich postaw wobec osoby chorującej,

  ·         społeczność - integracja w grupie,

  ·         pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,

  ·         wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia - doradztwo zawodowe,

  ·         pielęgnacja jako wspieranie procesu leczenia- pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych, uzgadnianie i pilnowanie wizyt lekarskich, badań diagnostycznych pomoc w wykupywaniu i zamawianiu leków w aptece, pilnowanie przyjmowania leków i obserwowanie ewentualnych skutków ubocznych ich stosowania, pomoc w użyciu środków pomocniczych i materiałów medycznych, przedmiotów ortopedycznych, a także w utrzymaniu higieny,

  ·         rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu, zgodnie z zaleceniami specjalistów rehabilitacji i fizjoterapii,

  ·         pomoc mieszkaniowa (pomoc w ubieganiu się o uzyskanie mieszkania, negocjowaniu i wnoszeniu opłat, organizacja drobnych remontów, adaptacji, napraw, likwidacja barier architektonicznych, kształtowanie właściwych relacji osoby uzyskującej pomoc z sąsiadami i gospodarzem domu),

  ·         pomoc mieszkaniowa - okresowe całodobowe wsparcie w mieszkaniu chronionym,