Telefon alarmowy 999
ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ, Centrala Telefoniczna +48 18 263 30 00

Inwestycje w przyszłość- najlepiej realizowane projekty w Małopolsce

2021-12-17 // Wstecz
Inwestycje w przyszłość- najlepiej realizowane projekty w Małopolsce
Samorząd Województwa Małopolskiego przygotował plebiscyt na najlepszy lokalny projekt zrealizowany przy wsparciu pieniędzy z Unii Europejskiej pn. „Fundusze Europejskie są w Małopolsce”. Podhalański Szpital Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu zajął w nim 2. miejsce.
Ranking ma na celu odkrycie i pokazanie projektów, które w najlepszy sposób wykorzystały unijne środki. To również okazja, aby pokazać, że inwestycje realizowane w Małopolsce są dostrzegane i prawidłowo identyfikowane przez społeczeństwo regionu. Taka nagroda jest sporym wyróżnieniem dla Podhalańskiego Szpitala i świadczy o tym, że działania podjęte w ostatnich latach, zostały docenione przez mieszkańców.

Sukces całej kadry

Praca zespołowa jest podstawą sukcesu. Trwająca pandemia narzuciła ogrom nowych wyzwań szczególnie w sektorze zdrowia. Mimo tych trudności, zaplanowane inwestycje udało się pomyślnie zrealizować. Skuteczne i efektywne wykonanie licznych projektów, zarówno tych dofinansowanych z funduszy europejskich, jak i przedsięwzięć własnych zdecydowanie poprawia jakość w ochronie zdrowia.

Mieszkańcy docenili w plebiscycie „Fundusze Europejskie są w Małopolsce” dwa projekty Podhalańskiego Szpitala, a mianowicie:
1️⃣. Kompleksowa termomodernizacja Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego w Nowym Targu z wykorzystaniem technologii OZE.
2️⃣. Zapewnienie opieki koordynowanej w zakresie kardiologii w Podhalańskim Szpitalu Specjalistycznym w Nowym Targu na mieszkańców Subregionu Podhalańskiego.

Rozwój potencjału

Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu podjął w 2021 roku wiele zadań z zakresu promocji zdrowia. Oprócz tak wielkich projektów jak Termomodernizacja i Kardiologia, Szpital zapewnia dla Pacjentów dostęp do badań profilaktycznych i rehabilitacyjnych, związanych z zapobieganiem oraz wczesnym wykryciem chorób.

Szpital do końca 2021 roku będzie realizować dwa projekty usługowe:
◼ „Popularyzacja badań kolonoskopowych i podniesienie świadomości w zakresie profilaktyki raka jelita grubego wśród mieszkańców powiatu nowotarskiego i tatrzańskiego - etap II”, który ma na celu podniesienie świadomości osób z powiatów nowotarskiego i tatrzańskiego zamieszkałych głównie na obszarach wiejskich, w zakresie korzyści z wykonania badania kolonoskopowego, co przyczyni się do zmniejszenia zachorowań na ten rodzaj nowotworu oraz do zwiększenia jego wykrywania we wczesnym stadium;
◼ Projekt pn.: Profilaktyka i rehabilitacja osób z dysfunkcjami narządu ruchu utrudniającymi wykonywanie pracy zawodowej zamieszkałych na terenie powiatu nowotarskiego w Podhalańskim Szpitalu Specjalistycznym w Nowym Targu, mający na celu zwiększenie wśród populacji z powiatu nowotarskiego liczby osób, u których przeprowadzono świadczenia rehabilitacyjne.

Najwyższy poziom

Szpital brał udział w projekcie transgranicznym Interreg, w ramach którego odbyły się cztery konferencje na temat walki z Covid-19 na terenie Polski i Słowacji. Dodatkowo na bieżąco realizowane są zadania informacyjne z zakresu promocji zdrowia, rozumianej jako tworzenie warunków ułatwiających i zachęcających do prozdrowotnego stylu życia. Takie działania mają na celu zwiększanie kontroli nad swoim zdrowiem, co dzięki prowadzeniu mediów społecznościowych Szpitala i tworzeniu komunikatów przypominających o praktykach prozdrowotnych pozytywnie wpływa na społeczeństwo.

Kolejne projekty to zakup ambulansu, środków ochrony indywidualnej oraz środków do dezynfekcji dla Zespołów Ratownictwa Medycznego i Tryby Obsługi Pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (TOPSOR). Szpital wypracował skuteczną strategię walki z pandemią COVID-19 przy pomocy Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej - Pakiet Medyczny I i II oraz Bezpieczny Dom. Podhalański Szpital Specjalistyczny w ostatnich latach kończącej się perspektywy finansowej 2014-2020 wykonał inwestycje o wartości ponad 56 mln złotych przy wsparciu funduszy z Unii Europejskiej.
Państwowe Ratownictwo Medyczne Fundusze europejskie Zintegrowany Informator Pacjenta Dla pacjentów Elektroniczna rejestracja Dokumenty do pobrania Lista oddziałów Lista poradni Galeria zdjęć