x
 • rejestracja
  telefon +48 45 95 99 111
 • centrala
  +48 18 263 30 00
 • telefony alarmowe
  112, 999
 • Fundusze Europejskie
  WAŻNA INFORMACJA DLA PACJENTÓW- ZMIANA NUMERU DO REJESTRACJI PORADNI SPECJALISTYCZNYCH  +48 45 95 99 111
  > Dla pacjenta> Materiały edukacyjne > Stwardnienie rozsiane

  Stwardnienie rozsiane

  Materiały informacyjne - Stwardnienie Rozsiane


  Dla chorych opuszczających oddział szpitalny zaleca się:


  1. Uregulowany, oszczędzający tryb życia oraz odpowiednią ilość snu tj.7 - 9 godzin na dobę.
  2. Dietę bogatą w nienasycone kwasy tłuszczowe i sole mineralne.
  3. Przyjmowanie pokarmów bogatych w błonnik i zwiększenie ilości wypijanych płynów (minimum 2 litry dziennie) pomoże to w walce z zaparciami.
  4. Usprawnianie ruchowe które powinno być wprowadzone jak najwcześniej i systematycznie w myśl zasady: minimum ruchu podczas rzutu choroby i maksimum podczas remisji, przy czym należy uwzględnić postać i stopień ciężkości choroby.
  5. Planowanie odpoczynku w czasie wykonywania czynności dnia codziennego aby zminimalizować zmęczenie towarzyszące chorobie.
  6. Nawiązanie kontaktu z grupami wsparcia chorych na Stwardnienie rozsiane.
  7. Nawiązanie kontaktu z fizjoterapeutą, w celu uzyskania informacji na temat ćwiczeń.
  8. Korzystanie z rożnych form usprawniania: stacjonarnie, ambulatoryjnie czy też w warunkach domowych.
  9. W przypadku problemów psychologicznych korzystanie z pomocy psychologa, duszpasterza, przyjaciół, rodziny czy grup wsparcia.
  10. Nawiązanie kontaktu z pielęgniarką środowiskową, w celu uzyskania informacji na temat samoopieki i samopielęgnacji, samoobserwacji, a także kontynuacji edukacji zdrowotnej.
  11. Stałą i systematyczną kontrolę w poradni neurologicznej.


  Zalecenia dla rodziny: w razie szybkiego postępu choroby i stopniowej utraty sprawności należy przygotować pod względem wyposażenia dom/mieszkanie.