Telefon alarmowy 999
ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ, Centrala Telefoniczna +48 18 263 30 00

Udostępnianie dokumentacji

DZIAŁ STATYSTYKI MEDYCZNEJ
LOKALIZACJA: Blok A, Poziom -1 (przy punkcie ksero)
KONTAKT: 18 263 30 88, 18 263 31 10

Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu udostępnia dokumentację medyczną w sposób i na zasadach określonych w Ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1127 z późn. zm.).. Zgodnie z art. 26 ust. 1 ww. ustawy Szpital udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta.

 

Przyjmowaniem wniosków i udostępnianiem dokumentacji medycznej zajmuje się
Dział Statystyki i Dokumentacji Medycznej od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:00 do 14:00 (Blok A, Poziom -1, niedaleko centralnej rejestracji do poradni specjalistycznych).

Poza wyznaczonymi godzinami dokumentacja może być udostępniona tylko w nagłych
i uzasadnionych przypadkach.

 

Formy udostępniania dokumentacji medycznej:

 • do wglądu
 • poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii
 • poprzez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru iz zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych,
  a także przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta
 • a także przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta
 • na informatycznym nośniku danych (dotyczy zdjęć RTG, wyników badań tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego)

 

Wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej:

 • wyciąg lub odpis - 8,70 za jedną stronę
 • kopia - 0,30 zł za jedną stronę
 • informatyczny nośnik danych - 1,70

 

Opłata nie jest pobiera za udostępnienie dokumentacji medycznej:

 • po raz pierwszy w żądanym zakresie
 • w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych.

W przypadku konieczności wysyłki dokumentów, pobierana jest dodatkowa opłata według cennika firmy zajmującej się dostarczaniem przesyłek. Na dzień 22.11.2019 r., opłata wynosi 14,15 zł.

 

Szczegółowe informacje na temat zasad udostępnia dokumentacji medycznej można uzyskać pod numeramitelefonu:18 / 263 30 88, 18 / 263 31 12.

 

 

 
pdf
Rozmiar 0.20 MB
Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej
Dodano: 2017-07-25 09:08:53
pdf
Rozmiar 0.62 MB
Wysokość opłat
Dodano: 2017-07-25 09:09:52
pdf
Rozmiar 0.19 MB
Wyciąg z regulaminu organizacyjnego
Dodano: 2017-07-25 09:09:27
Państwowe Ratownictwo Medyczne Fundusze europejskie Zintegrowany Informator Pacjenta Dla pacjentów Elektroniczna rejestracja Dokumenty do pobrania Lista oddziałów Lista poradni Archiwalna strona www Galeria zdjęć