Telefon alarmowy 999
ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ, Centrala Telefoniczna +48 18 263 30 00

Udostępnianie dokumentacji

DZIAŁ STATYSTYKI MEDYCZNEJ
LOKALIZACJA: Blok A, Poziom -1 (przy punkcie ksero)
KONTAKT: 18 263 30 88, 18 263 31 10

Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu udostępnia dokumentację medyczną w sposób i na zasadach określonych w Ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 1318). Zgodnie z art. 26 ust. 1 ww. ustawy Szpital udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta.

Formy udostępniania dokumentacji medycznej:

1) do wglądu w siedzibie Zakładu;

2) poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii;

3) poprzez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych,
a także przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta;

4) na informatycznym nośniku danych (dotyczy zdjęć RTG, wyników badań tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego).

W celu udostępnienia dokumentacji medycznej należy złożyć pisemny wniosek. Druk wniosku do pobrania w Dziale Statystyki i Dokumentacji Medycznej (obok centralnej rejestracji do poradni specjalistycznych), w sekretariatach, w rejestracjach lub na stronie internetowej szpitala www.pszs.eu.
 
Odbiór dokumentów w Dziale Statystyki i Dokumentacji Medycznej w godzinach 07.00 – 14.00 najwcześniej w następnym dniu po złożeniu prawidłowo uzupełnionego wniosku.

Poza wyznaczonymi godzinami dokumenty mogą być wydane tylko w nagłych i uzasadnionych przypadkach.

Dokumenty można odebrać osobiście lub przez osobę trzecią (pełnoletnią) wskazaną w upoważnieniu po okazaniu dowodu tożsamości.

Zasady odpłatności za udostępnienie dokumentacji medycznej reguluje cennik podany poniżej.

 

 
pdf
Rozmiar 0.20 MB
Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej
Dodano: 2017-07-25 09:08:53
pdf
Rozmiar 0.62 MB
Wysokość opłat
Dodano: 2017-07-25 09:09:52
pdf
Rozmiar 0.19 MB
Wyciąg z regulaminu organizacyjnego
Dodano: 2017-07-25 09:09:27
Państwowe Ratownictwo Medyczne Fundusze europejskie Zintegrowany Informator Pacjenta Dla pacjentów Elektroniczna rejestracja Dokumenty do pobrania Lista oddziałów Lista poradni Archiwalna strona www Galeria zdjęć