x
 • rejestracja
  telefon +48 45 95 99 111
 • centrala
  +48 18 263 30 00
 • telefony alarmowe
  112, 999
 • Fundusze Europejskie
  WAŻNA INFORMACJA DLA PACJENTÓW- ZMIANA NUMERU DO REJESTRACJI PORADNI SPECJALISTYCZNYCH  +48 45 95 99 111

  - Poradnia Anestezjologiczna

  Lokalizacja: Budynek A, poziom (-1)

  Wizyta Pacjenta w Poradni Anestezjologicznej celem kwalifikacji do znieczulenia powinna odbyć się NIE POŹNIEJ NIŻ 7 DNI PRZED PLANOWYM PRZYJĘCIEM DO SZPITALA (optymalnie 2-4 tygodnie przed)  Kontakt:

  REJESTRACJA: 459 599 111

  tel. 18 263 3112 / 18 263 3088 – tylko pacjenci do zabiegów planowych w Oddziale Ortopedii PSzS


  ZAPISY: poniedziałek - piątek w godzinach 7.00-18.30

  osobiście lub za pośrednictwem osób trzecich albo telefonicznie lub mailowo


  Świadczenia zdrowotne dla pacjentów udzielane się w następujących terminach:

  PONIEDZIAŁEK 10:00-14:00

  WTOREK 10:00-14:00

  ŚRODA 10:00-13:00

  CZWARTEK 08:00-14:00

  PIĄTEK 10:00-14:00
  Leczenie

  W dniu konsultacji anestezjologicznej należy mieć ze sobą:


  • Skierowanie na zabieg operacyjny (kserokopia)

  • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do zabiegu (pacjenci powyżej 60. roku życia).


  Jeśli pacjent cierpi na chorobę przewlekłą niezależnie od wieku, niezbędne jest dostarczenie od lekarza rodzinnego informacji o stanie zdrowia i aktualnym leczeniu.


  Pacjenci będący pod kontrolą Poradni Specjalistycznych od lekarza prowadzącego -

  informacja o aktualnym stanie zdrowia i stosowanym leczeniu

  • Dokumentację medyczną: Karty informacyjne z pobytów w szpitalu

  • Wyniki badań, EKG, zaświadczenie o szczepieniu przeciwko WZW typu B (jeżeli pacjent posiada)

  • Listę leków przyjmowanych na stałe

  • W przypadku przyjmowania doustnych leków przeciwkrzepliwych modyfikację terapii należy ustalić z lekarzem prowadzącym


  Wyrażając zgodę na znieczulenie, wyraża Pani/Pan również zgodę na wykonanie i dostosowanie się do zaleceń niezbędnych do przeprowadzenia znieczulenia.

  Prosimy o dostosowanie się do następujących zaleceń:

  - należy bezwzględnie nie jeść na 6 godzin przed planowanym znieczuleniem (dotyczy to także gumy do żucia, cukierków itp.)

  - można pić czyste płyny tylko do 2 godzin przed planowanym zabiegiem (czyste płyny niegazowane: woda, soki bez miąższu, herbata - max do 400 ml

  - należy zaniechać picia alkoholu oraz palenia tytoniu 24 godziny przed znieczuleniem

  Niedostosowanie się do powyższych zaleceń będzie skutkowało odroczeniem zabiegu w czasie, gdyż treść pokarmowa w żołądku zwiększa ryzyko zachłyśnięcia czyli przedostania się treści pokarmowej i soku żołądkowego do płuc. Może to prowadzić do ciężkiej niewydolności oddechowej, a nawet do śmierci Pacjenta.

  - należy przynieść ze sobą wszystkie leki, które dotychczas Pani/Pan zażywa

  - należy dostarczyć do wglądu przed znieczuleniem karty informacyjne wcześniejszego leczenia

  - należy zdjąć biżuterię, zmyć makijaż oraz poinformować anestezjologa o noszonych szkłach

  kontaktowych, protezach zębowych, aparatach ortodontycznych

  - uwaga! przez 24 godziny po znieczuleniu nie wolno prowadzić pojazdów mechanicznych czy korzystać z urządzeń, których obsługa wymaga sprawności psychofizycznej.

  Nie wolno także w tym okresie:

  • podejmować żadnych ważnych decyzji

  • zajmować się dziećmi lub innymi osobami pozostającymi pod ich opieką

  • publikować niczego w mediach społecznościowych/na forach publicznych

  • pić alkoholu

  - o wypisie pacjenta ze szpitala po zabiegu/operacji decyduje lekarz prowadzący z oddziału, który skierował na takowy Pacjenta


  Lokalizacja

  Budynek A, poziom (-1)
  szpital

  Pozostałe oddziały