x
  • rejestracja
    telefon +48 45 95 99 111
  • centrala
    +48 18 263 30 00
  • telefony alarmowe
    112, 999
  • Fundusze Europejskie
    WAŻNA INFORMACJA DLA PACJENTÓW- ZMIANA NUMERU DO REJESTRACJI PORADNI SPECJALISTYCZNYCH  +48 45 95 99 111

    - Pracownia endoskopii

    Lokalizacja: BLOK D, PARTER

    GODZINY OTWARCIA: 7:00-14:35

    Kierownik
    - lek. Życiński Przemysław
    specjalista chorób wewnętrznych, specjalista gastroenterologii
    Kontakt:

    18 263 39 10, od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:00- 12:00


    W Pracowni Endoskopowej wykonywane są badania diagnostyczne górnego i dolnego odcinka układu pokarmowego:

    • gastroskopia,
    • kolonoskopia.


    Lekarze przeprowadzają również następujące zabiegi endoskopowe:

    1. Polipektomia endoskopowa,
    2. Mukozektomia endoskopowa,
    3. Usuwanie ciał obcych z przewodu pokarmowego,
    4. Opaskowania żylaków przełyku,
    5. Tamowanie krwawień z przewodu pokarmowego,
    6. Zakładanie przezskórnych gastrostomii odzywczych (PEG),
    7. Koagulacja zmian naczyniowych przewodu pokarmowego (APC).


    Dodatkowo w pracowni prowadzony jest Program Badań Przesiewowych Raka Jelita Grubego (PBP-NFZ).

    Kadra lekarska oferuje najwyższą jakość świadczonych usług, świadczy o tym wysoki poziom ADR (około 50%).

    Personel

    Kierownik

    - lek. Życiński Przemysław
    specjalista chorób wewnętrznych, specjalista gastroenterologii

    Pielęgniarka koordynująca

    - Ludzia- Korczyk Jadwiga

    Sekretarka medyczna

    - Dziurdzik Alina

    Lekarz pracujący w pracowni

    - lek. Krzyżanowski Mikołaj
    specjalista chorób wewnętrznych, specjalista gastroenterologii

    Pielęgniarka pracująca w pracowni

    - mgr Miśkowicz Maria
    mgr pielęgniarstwa
    - mgr Probierz Beata
    mgr pielęgniarstwa

    Lokalizacja

    BLOK D, PARTER
    szpital BLOK D

    Pozostałe pracownie/zakłady