x
 • rejestracja
  telefon +48 45 95 99 111
 • centrala
  +48 18 263 30 00
 • telefony alarmowe
  112, 999
 • Fundusze Europejskie
  WAŻNA INFORMACJA DLA PACJENTÓW- ZMIANA NUMERU DO REJESTRACJI PORADNI SPECJALISTYCZNYCH  +48 45 95 99 111

  - Zakład fizjoterapii

  Lokalizacja: BLOK B, POZIOM -1

  GODZINY OTWARCIA: 7-19 

  REJESTRACJA od poniedziałku do piątku, w godzinach: 7.00- 17.00

   

  WYMAGANE DOKUMENTY: skierowanie wydane przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego oraz dowód osobisty

  Kierownik
  - mgr Kiełtyka Bogumiła
  specjalista rehabilitacji ruchowej II stopnia
  Kontakt:

  REJESTRACJA: w godzinach 7.00- 17.00


  18 263 35 20 - Kierownik

  18 263 35 21 - Rejestracja

  18 263 35 22 - Sala gimnastyczna

  18 263 35 23 - Jonoforeza

  18 263 35 24 - Masaż

  18 263 35 25 - Parafino terapia

  18 263 35 26 - Fizykoterapia

  18 263 35 28 - Hydroterapia


  Leczenie

  1. Masaż klasyczny (częściowy, całkowity, limfatyczny)
  2. Hydroterapia:
   • masaż wirowy kkd,
   • masaż wirowy kkg,
   • czterokomorówka,
   • bicze szkockie,
   • płaszcz wodny,
   • masaż podwodny,
   • masaż elektryczno - wodny.
  3. Fizykoterapia:
   • prądy Traberta
   • prądy Kotza
   • prądy interferencyjne
   • prądy diadynamiczne
   • TENS
   • naświetlanie promieniami IR - miejscowe
   • Lampa kwarcowa
   • Laser
   • Ultradźwięki
   • Elektrostymulacja mięśni
   • Tonoliza
   • DKF
   • Terapuls
  4. Parafinoterapia
  5. Krioterapia
  6. Jonoforeza
  7. Pole magnetyczne stałe i niskiej częstotliwości
  8. Pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości
  9. Kinezyterapia - leczenie ruchem
  10. Galwanizacja
  11. Fonoforeza
  12. Krioterapia miejscowa ciekłym azotem
  13. Diatermia krótkofalowa

  Personel

  Kierownik

  - mgr Kiełtyka Bogumiła
  specjalista rehabilitacji ruchowej II stopnia

  Zastępca Kierownika

  - Żuławiński Michał

  Personel pracujący w zakładzie

  - Bąk Halina
  - Bogaczyk Barbara
  - Błachut- Ujwary Anna
  - Fryźlewicz Beata
  - Janowiak Marcela
  - Krużel Jacek
  - Kuc Anna
  - Milewski Maciej
  - Olchawska Elżbieta
  - Sadłowska- Pałka Beata
  - Skraba Janusz
  - Sproch - Kazuś Sylwia
  - Sylwia Baran
  - Słowakiewicz- Bulanda Izabela
  - Wosiek Paulina
  - Łukasz Marcelina

  Lokalizacja

  BLOK B, POZIOM -1
  szpital BLOK B

  Pozostałe pracownie/zakłady