Strona archiwalna, aktualna strona pod adresem www.pszs.eu
Telefon alarmowy 999
ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ, Centrala Telefoniczna +48 18 263 30 00

Udostępnianie dokumentacji

 

UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

 

 

Dokumentacja medyczna jest udostępniana pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta, na podstawie złożonego wniosku.

 

Druk wniosku można uzyskać wDziale Statystyki iDokumentacji Medycznej, sekretariatach
oraz rejestracjach lub pobrać ze strony internetowej www.pszs.eu w zakładce „Dla Pacjenta – Udostępnianie dokumentacji”.

 

Przyjmowaniem wniosków i udostępnianiem dokumentacji medycznej zajmuje się
Dział Statystyki iDokumentacji Medycznej od poniedziałku do piątku wgodzinach od 07:00 do 14:00 (Blok A, Poziom -1, niedaleko centralnej rejestracji do poradni specjalistycznych).

Poza wyznaczonymi godzinami dokumentacja może być udostępniona tylko w nagłych
i uzasadnionych przypadkach.

 

Formy udostępniania dokumentacji medycznej:

·do wglądu,

·poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii,

·poprzez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru iz zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych,
a także przypadku gdy zwłoka wwydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta,

·na informatycznym nośniku danych (dotyczy zdjęć RTG, wyników badań tomografii komputerowej irezonansu magnetycznego).

 

Wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej:

·wyciąg lub odpis - 12,96 za jedną stronę

·kopia - 0,45 zł za jedną stronę

·informatyczny nośnik danych - 2,59

 

Opłata nie jest pobiera za udostępnienie dokumentacji medycznej:

·po raz pierwszy w żądanym zakresie

·w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania
o zdarzeniach medycznych.

 

W przypadku konieczności wysyłki dokumentów, pobierana jest dodatkowa opłata według cennika firmy zajmującej się dostarczaniem przesyłek. Aktualnie opłata wynosi 16,42 zł.

 

Szczegółowe informacje na temat zasad udostępnia dokumentacji medycznej można uzyskać pod numeramitelefonu:18 / 263 30 88, 18 / 263 31 12.

 
pdf
Rozmiar 0.23 MB
Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej
Dodano: 2023-01-02 07:46:32
pdf
Rozmiar 0.23 MB
Wyciąg z regulaminu organizacyjnego
Dodano: 2023-01-02 07:46:48
Państwowe Ratownictwo Medyczne Fundusze europejskie Zintegrowany Informator Pacjenta Dla pacjentów Elektroniczna rejestracja Dokumenty do pobrania Lista oddziałów Lista poradni Galeria zdjęć