Strona archiwalna, aktualna strona pod adresem www.pszs.eu
Telefon alarmowy 999
ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ, Centrala Telefoniczna +48 18 263 30 00

Specjalista ds. BHP

OFERTAPRACY

Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targuzatrudni pracownikana stanowisku : SPECJALISTA DS.BHP

1.wymagania:

·wykształcenie wyższe kierunkowe (lub studia podyplomowe z BHP)

·aktualne uprawnienia dla pracowników służb BHP

·dobra praktyczna znajomość przepisów BHP i ochrony środowiska oraz umiejętności ich stosowania w praktyce

·umiejętność prowadzenia szkoleń BHP

·umiejętność obsługi komputera ( pakiet MS Office)

·mile widzianaznajomość branży medycznej i uprawnienia PPOŻ

2.opis stanowiska

·kontrolai monitorowanie warunków pracy i przestrzegania przepisów BHP

·monitorowanie i interpretacja przepisów dotyczących BHP

·aktualizacjaoceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy

·tworzenie standardów BHP z uwzględnieniem rozwiązań techniczno – organizacyjnych

·prowadzenie postępowania po zdarzeniach wypadkowych i sporządzanie odpowiedniej dokumentacji

·prowadzenie audytów wewnętrznych oraz koordynowanie projektów BHP

·współpracę z instytucjami państwowymi w zakresie BHP oraz zarządzanie dokumentacją

·organizowanie pomiarów i badań czynników szkodliwych dla zdrowia, występujących na stanowiskach pracy

·organizacja i prowadzenie szkoleń z zakresu BHP

3.atuty

·stabilnośćzatrudnienia

·możliwość rozwoju zawodowego

·warunki wynagradzania do uzgodnienia

Zainteresowane osoby, prosimy oprzesłanie CV i listu motywacyjnego na adres :sekretariat@pszs.eu - w tytule wiadomości proszę wpisaćBHP - rekrutacja

Zgodnie zartykułem 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016r. wsprawie ochrony osób fizycznych wzwiązku zprzetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie oochronie danych) informujemy, iż:

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowychjest Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II wNowym Targu zsiedzibą 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14, Numer księgi rejestrowej 000000006068,NIP: 735-21-78-657, REGON: 000308324, KRS: 0000002479, tel.: 18/263-30-00, fax. 18/263-39-50, e-mail:sekretariat@pszs.eu,www.pszs.eu.

Kontakt zInspektorem Ochrony Danych– e-mail:iod@pszs.eu

2.Pani/Panadane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej iprzyszłych rekrutacji.

3.Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. aogólnego rozporządzenia oochronie danych.

4.Odbiorcami danych osobowych będą:

· podmioty prowadzące obsługę informatyczną;

·podmioty, którym przekazuje się dokumentację dla celów niszczenia.

5. Pani/Panadane osobowe nie będą przekazywanedo państwznajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

6.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres2 lat.

7.Posiada Pani/Pan prawo do:żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych cofnięcia zgody wdowolnym momencie, wniesienia skargi do organu nadzorczego.8.Podanie danych wzakresie wymaganym przepisami prawnymi jest obligatoryjne, aw pozostałym zakresie dobrowolne.9.Administrator nie będzie stosował wobec Pani/Pana zautomatyzowanego podejmowania decyzji, wtym profilowania.

W aplikacji należy zawrzeć następująca klauzulę:

„Zgodnie zartykułem 6 ust. 1 lit. aRozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016r. wsprawie ochrony osób fizycznych wzwiązku zprzetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie oochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej iprzyszłych rekrutacji.”

W przypadku braku powyższej klauzuli nie będziemy mogli rozpatrzyć Pani/Pana aplikacji, adokumenty aplikacyjne zostaną zniszczone.

Państwowe Ratownictwo Medyczne Fundusze europejskie Zintegrowany Informator Pacjenta Dla pacjentów Elektroniczna rejestracja Dokumenty do pobrania Lista oddziałów Lista poradni Galeria zdjęć