x
 • rejestracja
  telefon +48 45 95 99 111
 • centrala
  +48 18 263 30 00
 • telefony alarmowe
  112, 999
 • Fundusze Europejskie
  WAŻNA INFORMACJA DLA PACJENTÓW- ZMIANA NUMERU DO REJESTRACJI PORADNI SPECJALISTYCZNYCH  +48 45 95 99 111
  > Znajdź lekarza
  Znaleziono 206 lekarzy
  -
  lekarz Żukrowski Bartłomiej w trakcie specjalizacji z ortopedii i traumatologii narządu ruchu
  Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej z Pododdziałem Chirurgii Artroskopowej Poradnia Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej
  -
  Lek. med. Zwijacz- Lampa Monika
  Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
  -
  lek. Życiński Przemysław specjalista chorób wewnętrznych, specjalista gastroenterologii
  Pracownia endoskopii
  -
  lek. med. Łagunionok Janusz specjalista pediatrii
  Oddział Pediatryczny
  -
  lekarz Łopatka Paweł specjalista neurochirurgii
  Oddział Neurochirurgii Poradnia Neurochirurgii