x
 • rejestracja
  telefon +48 45 95 99 111
 • centrala
  +48 18 263 30 00
 • telefony alarmowe
  112, 999
 • Fundusze Europejskie
  WAŻNA INFORMACJA DLA PACJENTÓW- ZMIANA NUMERU DO REJESTRACJI PORADNI SPECJALISTYCZNYCH  +48 45 95 99 111

  - Oddział Dzienny Chemioterapii

  Lokalizacja: BLOK H, PARTER

  Przyjęcia planowe do Oddziału Dziennego Chemioterapii: poniedziałek - piątek w godz. 7.30-10.00


  Informacji o stanie zdrowia pacjenta udziela kierownik oddziału, zastępca kierownika oddziału lub lekarz prowadzący - od poniedziałku do piątku w godz. 12.00-14.00  


  Rejestracja do Poradni Onkologicznej:

  od poniedziałku to piątku w godz. 7.00- 18.30 pod nrem tel. 45 959 9111 lub osobiście.

  Kierownik
  - lek. med. Stokłosa Łukasz
  specjalista onkologii klinicznej
  Kontakt:

  Kierownik oddziału 18 26 335 80 

  e-mail: chemioterapia-sek@pszs.eu

  Sekretariat 18 26 335 81

  Dyżurka lekarska 18 26 335 88

  posterunek pielęgniarek 18 26 335 85 
  W ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia zapewnimy kompleksowy dostęp do procesu diagnostyczno – terapeutycznego dla Pacjentów z podejrzeniem lub rozpoznaniem złośliwego procesu nowotworowego.


  Zapewniamy naszym Pacjentom w ramach pierwszorazowej wizyty lekarskiej dostęp do Poradni onkologicznej oraz Oddziału Dziennego Chemioterapii Onkologicznej bez zbędnego czasu oczekiwania (maksymalnie do 5 dni roboczych).

  Leczenie

  W Poradni Onkologicznej oraz w Oddziale Dziennym Chemioterapii są stosowane wysokospecjalistyczne procedury terapeutyczne obejmujące leczenie systemowe zgodnie z aktualnie obowiązującym stanem wiedzy medycznej .


  Pacjenci objęci postępowaniem diagnostyczno-terapeutycznym mają zapewniony dostęp do Konsylium Wielodyscyplinarnego, zespołu lekarzy specjalistów z zakresu radiologii, patomorfologii, chirurgii onkologicznej, ginekologii, onkologii klinicznej i radioterapii onkologicznej, ustalającego spersonalizowane postępowania terapeutyczne.


  W ramach standardowej procedury podawania chemioterapii u Pacjentów wymagających

  ciągłego wlewu cytostatyków (po uprzednim spełnieniu warunków kwalifikacji), wykorzystujemy infuzory umożliwiające kontynuację leczenia w warunkach domowych, bez konieczności całodobowej hospitalizacji.

  Badania diagnostyczne

  W jednostce istnieje możliwość wykonania pełnej diagnostyki obrazowej i histopatologicznej celem wykluczenia lub potwierdzenia i określenia aktualnego stopnia zaawansowania choroby nowotworowej .


  Posiadamy :

  - pracownie endoskopii - pracownię mammografii

  - diagnostykę histopatologiczną - pracownię tomografii komputerowej

  - pracownię RTG - rezonans magnetyczny

  Personel

  Kierownik

  - lek. med. Stokłosa Łukasz
  specjalista onkologii klinicznej

  Zastępca Kierownika Oddziału

  - Lek. Skrzyniarz Katarzyna
  specjalista onkologii klinicznej, specjalista chorób wewnętrznych

  Pielęgniarka Oddziałowa

  - mgr Rypel Zofia
  specjalista pielęgniarstwa onkologicznego

  Lekarze pracujący w oddziale

  - Lek. Bochenek Agnieszka
  specjalista onkologii klinicznej, specjalista chorób wewnętrznych
  - Lek. Drobniak Artur
  specjalista onkologii klinicznej, specjalista chemioterapii nowotworów, I st. choroby wewnętrzne
  - Lek. Gądek Kamila
  specjalista onkologii klinicznej
  - dr n. med. Rolski Janusz
  specjalista onkologii klinicznej
  - dr n. med. Żuchowska-Vogelgesang Beata
  specjalista radioterapii, specjalista chemioterapii nowotworów, specjalista onkologii klinicznej

  Pielęgniarka pracująca w oddziale

  - licencjat pielęgniarstwa Kusiak Zofia
  specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego
  - mgr pielęgniarstwa Litwin Agnieszka
  w trakcie specjalizacji opieki długoterminowej
  - licencjat pielęgniarstwa Misiura Beata
  w trakcie specjalizacji pielęgniarstwa chirurgicznego

  Lokalizacja

  BLOK H, PARTER
  szpital BLOK H

  Pozostałe oddziały