x
 • rejestracja
  telefon +48 45 95 99 111
 • centrala
  +48 18 263 30 00
 • telefony alarmowe
  112, 999
 • Fundusze Europejskie
  WAŻNA INFORMACJA DLA PACJENTÓW- ZMIANA NUMERU DO REJESTRACJI PORADNI SPECJALISTYCZNYCH  +48 45 95 99 111

  - Oddział Dzienny Psychiatrii

  Lokalizacja: BLOK D, -2 PIĘTRO

  Funkcjonuje od 2022 roku, dysponuje 12 miejscami pobytu dziennego i przeznaczony jest do kompleksowego diagnozowania i leczenia osób z zaburzeniami osobowości, nastroju oraz lękowymi. Terapia prowadzona jest w oparciu o społeczność terapeutyczną poprzez oddziaływanie farmakologiczne, psychoterapeutyczne oraz socjoterapeutyczne. W trakcie pobytu w oddziale pacjenci mają możliwość korzystania 

  z następujących zajęć:

  • psychoterapia grupowa i indywidualna terapia na tle grupy
  • treningi relaksacyjne
  • psychorysunek
  • terapia zajęciowa i arteterapia
  • psychoedukacja
  • w razie konieczności konsultacje z psychodietetykiem, doradcą zawodowym
  • leczenie psychiatryczne  


  Dodatkowo oddział oferuje możliwość spotkań rodzinnych dla pacjentów objętych leczeniem w formie Otwartego Dialogu. Warunkiem przyjęcia na oddział jest skierowanie wystawiane przez lekarza psychiatrę lub lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Zajęcia odbywają się w dni powszednie od poniedziałku do piątku 

  w godzinach 8.30-13.30, jest też przewidziany obiad. Po godzinie 13.30 pacjent wraca do domu. 

  Pobyt na oddziale ma służyć poprawie stanu psychicznego, redukcji objawów, poprawie współpracy we własnym leczeniu, zwiększeniu świadomości swoich zasobów oraz ograniczeń, poprawie jakości relacji z innymi, aktywizacji społecznej 

  i pomocy w podjęciu aktywności zawodowej.

  Kontakt:

  tel. 18 26 331 92,

        18 26 331 08

  e-mail: dziennypsychiatrii-sek@pszs.eu   


  Lokalizacja

  BLOK D, -2 PIĘTRO
  szpital BLOK D

  Pozostałe oddziały